Mentoring

Mentoring zahrnuje možnost využít osobní poradenství v oblastech: 

- osobního rozvoje (příležitost udělat si “osobní inventuru”) atp.

- partnerských vztahů a rodiny

- v oblasti vaší služby

- a jiných...

Můžete (i na dálku) společně s některým z pracovníků In-life hledat odpovědi na vaše otázky. 

 

Nabízíme zkontaktování členů ASAP, kteří mají zájem o vzájemné povzbuzování či poradenství např. v rámci podobné oblasti služby nebo v rámci regionu.

 

Zároveň připravujeme konference a kratší setkání, kde se můžeme vzájemně povzbudit a nadchnout pro další zapálení v našich životech pro druhé....

 

Máte-li zájem dozvědět se více o možnosti poradenských setkání, kontaktujte prosím Ing. Kateřinu Kantorovou, Ph.D.

Mentoring poskytujeme přednostně pro členy ASAP.

 

e-mail: kantorova@in-life.org,

tel.: 731 611 967